• Schoolsport over de netten heen!

  massacross 1
   

 • atletiek header

   

 • voetbal header
   

 • zwemmen header
   

 • trefbal header
   

Sportiefste leerling

Proeven 

      
STANDING LONG JUMP:  explosieve kracht.

Van uit stand, achter afstootlijn, met gesloten voeten zo ver mogelijk voorwaarts springen. (twee pogingen). Er wordt gesprongen op matten !!!
De gesprongen afstand wordt gemeten tot 1 cm nauwkeurig.

STEP-UP

Leerlingen moeten gedurende één minuut opstappen op een zweedse bank.
Dit wil zeggen ze mogen niet met twee voeten samen op- en afspringen van de bank.
Het aantal keren dat de leerlingen met twee voeten tegelijkertijd (benen al of niet gestrekt) boven op de bank staan wordt geteld. 

BALSTOTEN

De leerlingen staan op een bepaalde afstand van de muur,achter een zweedse bank en  werpen de volleybal gedurende één minuut. Het aantal botsen op de muur wordt geteld.  1ste graad op 1,50 m afstand, 2de en 3de graad op 1,80 m afstand.

sportiefste leerlingSHUTTLE-RUN

A  I ____________ I  B
               9 m
De leerlingen lopen van A naar B en terug ( 2 voeten over de lijn) en dit gedurende 1 minuut. De afstand van 9 meter wordt onderverdeeld in meters. Wanneer beide voeten niet over de lijn zijn = aftrek van 1 meter/lengte.
Deze test wordt 1 x uitgevoerd.

BEHENDIGHEIDSPROEF TEGEN TIJD

(Onbekend voor iedereen)

MOVING SIDEWAYS: buikspieren

Plankje 25cm bij 25cm met 4 pootjes van 3cm

 • Bij de start op het plankje staan – het andere identieke plankje met beide handen voor de borstkas vasthouden;
 • Het plankje 10x zijwaarts verplaatsen;
 • Het plankje telkens met beide handen zijdelings op de grond plaatsen, met beide voeten erop staan en het andere plankje met beide handen vastnemen om dit weer zijdelings verder te plaatsen;
 • De test is gedaan als de leerling 10x op het plankje is overgestapt en het 2de plankje voor zijn/haar borstkas houdt;

OPGELET!

 • Telkens de leerling het plankje niet verplaatst met 2 handen moet hij/zij de verplaatsing overdoen!
 • Het plankje mag niet op de grond gegooid worden, zelfs niet vanop een minimale hoogte. Het moet met 2 handen op de grond geplaatst worden;
 • Als de leerling zijn evenwicht verliest moet hij/zij 1 verplaatsing (stap) meer doen!

COOPER-TEST: uithouding

Gedurende een vastgestelde tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen:

 • 1ste  graad:  6 minuten
 • 2de   graad:  8 minuten
 • 3de   graad: 10 minuten

Waardering: afgelegde afstand

RANGSCHIKKING:

Per proef wordt een klassement opgesteld met respectievelijke punten:
1ste  plaats  = 1 punt
2de  plaats  = 2 punten, enz..
  
Bij gelijke eindstand wint diegene die de meeste 1ste, 2de ... plaatsen heeft.                
Wie na alle proeven het minst aantal punten heeft is: "sportiefste leerling".

We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.